Беседи

Каталог на беседите в хронологична подредба.

Текстове

Текстове и документи от Учителя.

Статии

Тематични извадки от беседите на Учителя.

Хронология

Хронологичен списък на събитията.

Беседи по категория
Беседи по ден и месец
Беседи по място
10 април 2023 77 цитата
Учителя Беинса Дуно за

Вдъхновението

Вдъхновението е Божествен закон. Всяко нещо, което ти дава вдъхновение по какъвто и да е начин, това е Бог. Там Бог присъства. Казва някой: "Аз мога да направя това." Можеш, ако имаш вдъхновението.

Прочети повече
Виж още статии с цитати

Мечката - това е една от мъчнотиите в човешкия живот. Има големи и малки мъчнотии, големи и малки мечки. Как ще се справите с тях? Не само мечки, но и тигри, и лъвове има в живота. Как ще се справите с тях? - Има един начин, една наука, с помощта на която човек може да се справи. Обаче той трябва да познава тази наука, той трябва да я опита. В какво седи този начин? - В самообладанието. Пред каквито мъчнотии и да се намери, човек трябва да запази присъствие на духа си. Разколебае ли се, изгуби ли присъствие на духа, той скъсва всички връзки, чрез които Божията сила се проявява и работи. Освен това човек трябва да се познава, да различава своите навици и състояния от чуждите. Много навици, много състояния, които преживявате, не са ваши.

Кристализиране на човешката душа

СБ, РБ/ 6.10.1935г./ София

Виж беседите за друг ден