Съборни беседи

Зареждане ...
16 беседи
Заглавие Аудио
1. Възпитание на ума (Утринна молитва) / Нарядъ и упътвания (нѣдѣля)
СБ / 23.8.1925г. / неделя / 5:00ч. / В.Търново
2. Двете свещени положения
СБ / 23.8.1925г. / неделя / 5:40ч. / В.Търново
3. На отворено и на затворено
СБ / 23.8.1925г. / неделя / 18:00ч. / В.Търново
4. Наряд и упътвания / Разяснение за Истината
СБ / 24.8.1925г. / понеделник / 5:00ч. / В.Търново
5. Търпение и вяра
СБ / 24.8.1925г. / понеделник / 9:00ч. / В.Търново
6. Подпушване на светлината
СБ / 24.8.1925г. / понеделник / 17:30ч. / В.Търново
7. Наряд и упътвания / Как да се молим
СБ / 25.8.1925г. / вторник / 5:00ч. / В.Търново
8. Високият връх
СБ / 25.8.1925г. / вторник / 8:00ч. / В.Търново
9. Наряд и упътвания / Чистота и святост
СБ / 26.8.1925г. / сряда / 5:00ч. / В.Търново
10. Живите образи
СБ / 26.8.1925г. / сряда / 8:00ч. / В.Търново
11. Наряд и упътвания / Чистотата
СБ / 27.8.1925г. / четвъртък / 5:00ч. / В.Търново
12. Наряд и упътвания / Проявлението на Любовта
СБ / 28.8.1925г. / петък / 5:00ч. / В.Търново
13. Истинната врата
СБ / 28.8.1925г. / петък / 7:00ч. / В.Търново
14. Наряд и упътвания / В съгласие с Живата Природа
СБ / 29.8.1925г. / събота / 5:00ч. / В.Търново
15. Дето и да идеш!
СБ / 29.8.1925г. / събота / 7:00ч. / В.Търново
16. Късият път!
СБ / 6.9.1925г. / неделя / 6:00ч. / В.Търново