Съборни беседи

Зареждане ...
30 беседи
Заглавие Варианти
1. Единственото начало (Утринна беседа, без заглавие)
СБ / 19.8.1922г. / събота / 5:00ч. / В.Търново
ѣ
2. Новият живот
СБ / 19.8.1922г. / събота / 10:00ч. / В.Търново
ѣ
3. Съвършеният мъж
СБ / 19.8.1922г. / събота / 16:30ч. / В.Търново
ѣ
4. Чистота на сърцето (Утринна беседа, без заглавие)
СБ / 20.8.1922г. / неделя / 5:00ч. / В.Търново
ѣ
5. Много плод принася
СБ / 20.8.1922г. / неделя / 16:00ч. / В.Търново
ѣ
6. Новият ден (Утринна беседа, без заглавие)
СБ / 21.8.1922г. / понеделник / 5:00ч. / В.Търново
ѣ
7. Музика, работа и пост
СБ / 21.8.1922г. / понеделник / 9:00ч. / В.Търново
ѣ
8. Истината
СБ / 21.8.1922г. / понеделник / 16:30ч. / В.Търново
ѣ
9. Утринен наряд
СБ / 22.8.1922г. / вторник / 5:00ч. / В.Търново
ѣ
10. Работа за новия живот
СБ / 22.8.1922г. / вторник / 10:00ч. / В.Търново
ѣ
11. Изпитвайте Писанията!
СБ / 22.8.1922г. / вторник / 16:30ч. / В.Търново
ѣ
12. Лицето на Бога (Утринна беседа, без заглавие)
СБ / 23.8.1922г. / сряда / 5:00ч. / В.Търново
ѣ
13. В Горницата
СБ / 23.8.1922г. / сряда / 8:30ч. / В.Търново
ѣ
14. Милосърдието
СБ / 23.8.1922г. / сряда / 16:30ч. / В.Търново
ѣ
15. Великата Божия църква (Утринна беседа, без заглавие)
СБ / 24.8.1922г. / четвъртък / 5:00ч. / В.Търново
ѣ
16. Предварителни бележки
СБ / 24.8.1922г. / четвъртък / 16:30ч. / В.Търново
ѣ
17. Живот вечен
СБ / 24.8.1922г. / четвъртък / 19:00ч. / В.Търново
ѣ
18. Утринен наряд (25 август 1922 г.)
СБ / 25.8.1922г. / петък / 5:00ч. / В.Търново
ѣ
19. Утринна беседа (без заглавие)
СБ / 25.8.1922г. / петък / 5:00ч. / В.Търново
20. Беседа за младите
СБ / 25.8.1922г. / петък / 9:20ч. / В.Търново
21. Какъв трябва да бъде ученикът
СБ / 25.8.1922г. / петък / 10:00ч. / В.Търново
ѣ
22. Върху задачите на школата
СБ / 25.8.1922г. / петък / 16:30ч. / В.Търново
ѣ
23. Новият и старият живот
СБ / 26.8.1922г. / събота / 11:30ч. / В.Търново
24. Изтълкувай ни тази притча
СБ, ИБ / 26.8.1922г. / събота / 16:30ч. / В.Търново
25. Правила и мерки за избягване на всички погрешки
СБ / 27.8.1922г. / неделя / 10:00ч. / В.Търново
26. Истинната лоза / Аз съм истинската лоза
НБ, СБ / 27.8.1922г. / неделя / 11:00ч. / В.Търново
27. Вътрешното разбиране на духовния живот на Ученика
СБ, ИБ / 30.8.1922г. / сряда / 5:00ч. / В.Търново
28. Съвети и наставления за Учениците
СБ, ИБ / 3.9.1922г. / неделя / 6:00ч. / В.Търново
29. Аз съм вратата на овцете / Вратата на овцете
НБ, СБ / 10.9.1922г. / неделя / 11:00ч. / В.Търново
30. Празникът на труда
СБ, ИБ / 22.9.1922г. / петък / 6:00ч. / В.Търново