За сайта

Този проект цели разпространението и улеснения достъп до Словото на Учителя Беинса Дуно(Петър Дънов).

В сайта beinsa.org са публикувани всички налични беседи и лекции на Учителя.

Изказваме дълбока признателност и благодарност към святото дело на Учителя, както и към всички, които са допринесли за записването, обработката, съхранението и разпространението на Словото.

Моля, ако забележитe неточности в текстовете или грешки в сайта, свържете се с нас.

Дата на стартиране на сайта: 01.01.2023 г.