Извънредни беседи

Зареждане ...
50 беседи
Заглавие Варианти
1. Надеждата
ИБ / 16.1.1920г. / петък / 10:00ч. / Русе
ѣ
2. Съмнение и вяра
ИБ / 18.1.1920г. / неделя / 15:00ч. / София
3. Електричеството и магнетизмът
ООК, ИБ / 22.1.1920г. / четвъртък / ч. / София
ѣ
4. Кротостта и смирението
ООК, ИБ / 22.1.1920г. / четвъртък / ч. / София
ѣ
5. Мъчението
ООК, ИБ / 5.2.1920г. / четвъртък / ч. /
ѣ
6. Молитвата
НБ, ИБ / 8.2.1920г. / неделя / ч. / София
7. Пояснения върху окултизма, спиритизма, теософията, мистицизма и християнството
БС, ИБ / 12.2.1920г. / четвъртък / 10:00ч. / София
8. Силите в Природата
БС, ИБ / 19.2.1920г. / четвъртък / 10:00ч. / София
9. Великата майка
БС, ИБ / 26.2.1920г. / четвъртък / 10:00ч. / София
10. Труд и мъчение
ИБ / 4.3.1920г. / четвъртък / 10:00ч. / София
11. Вяра
БС, ИБ / 5.3.1920г. / петък / 10:00ч. / София
12. Девети март (22 март)
ИБ / 9.3.1920г. / вторник / 10:00ч. / София
13. Ден на равноденствието
ИБ / 22.3.1920г. / понеделник / 10:00ч. / София
14. Приятел и раб
НБ, ИБ / 25.4.1920г. / неделя / 10:00ч. / София
15. Работете с Любов
БС, ИБ / 10.5.1920г. / понеделник / 10:00ч. / София
16. Десен и ляв път
НБ, ИБ / 13.6.1920г. / неделя / 10:00ч. / Сливен
17. Разговор
ИБ / 15.6.1920г. / вторник / 19:00ч. / Сливен
18. Три процеса
ИБ / 23.6.1920г. / сряда / 21:45ч. / Бургас
19. На вечеря с Учителя
ИБ / 25.6.1920г. / петък / 22:45ч. / Бургас
20. Живи извори
ИБ / 26.6.1920г. / събота / 18:00ч. / Бургас
21. От мен да мине / От мен да замине
НБ, ИБ / 27.6.1920г. / неделя / 10:00ч. / Бургас
22. Закон за изменение
ИБ / 27.6.1920г. / неделя / 16:00ч. / Бургас
23. Щастието е в человека
ИБ / 27.6.1920г. / неделя / 20:00ч. / Бургас
24. Законът на плътта е закон на ограничението
ИБ / 28.6.1920г. / понеделник / ч. / Бургас
25. Божественият пламък. Разговори с Учителя
ИБ / 11.7.1920г. / неделя / 17:00ч. / Сливен
26. Симоне Йонин, любиш ли ме?
ИБ / 12.7.1920г. / понеделник / 12:45ч. / Сливен
27. Ръката
ИБ / 13.7.1920г. / вторник / ч. / Сливен
28. Двата принципа / Съчетание на отношенията
БС, ИБ / 8.8.1920г. / неделя / ч. / София
29. Голям е само Бог
ИБ / 23.8.1920г. / понеделник / ч. / В.Търново
30. Първоначален език
ИБ / 30.8.1920г. / понеделник / ч. / В.Търново
31. Добрата молитва
ИБ / 12.9.1920г. / неделя / ч. / В.Търново
32. Сърцето си никому в заем не давайте
ИБ / 12.9.1920г. / неделя / ч. / В.Търново
33. Аз ви избрах
ИБ / 12.9.1920г. / неделя / 11:00ч. / В.Търново
34. Когато дойде Духът
ИБ / 14.9.1920г. / вторник / ч. / В.Търново
35. Три картини
ИБ / 15.9.1920г. / сряда / ч. / В.Търново
36. Аз дойдох, за да имат живот
ИБ / 17.9.1920г. / петък / ч. / В.Търново
37. Добри ученици
ИБ / 19.9.1920г. / неделя / ч. / В.Търново
38. С любов и вяра
ИБ / 26.9.1920г. / неделя / 11:00ч. / В.Търново
39. За възпитанието на децата
ИБ / 26.9.1920г. / неделя / 12:40ч. / В.Търново
40. 400 000 форми
ИБ / 3.10.1920г. / неделя / ч. / В.Търново
41. Без съмнение и без отсрочка
ИБ / 10.10.1920г. / неделя / 7:30ч. / В.Търново
42. Само хляб
ИБ / 12.10.1920г. / вторник / ч. / В.Търново
43. Нито се променя, нито се изменя
ИБ / 14.10.1920г. / четвъртък / ч. / В.Търново
44. Закон за правда
ИБ / 24.10.1920г. / неделя / 7:40ч. / В.Търново
45. Една греда
ИБ / 8.11.1920г. / понеделник / 10:00ч. / В.Търново
46. Где е правият път?
ИБ / 27.12.1920г. / понеделник / 12:00ч. / Шумен
47. Три закона
ИБ / 28.12.1920г. / вторник / ч. / Русе
48. Няма любов като Божията Любов
ИБ / 29.12.1920г. / сряда / ч. / Русе
49. С думата „може“
ИБ / 30.12.1920г. / четвъртък / ч. / Русе
50. Всичкият дълг
ИБ / 31.12.1920г. / петък / 13:00ч. / Русе