Съборни беседи

Зареждане ...
30 беседи
Заглавие Аудио
1. Божествен и човешки свят
СБ, РБ / 23.7.1940г. / вторник / 5:00ч. / Мусала
2. Правила на Любовта
СБ, РБ / 23.7.1940г. / вторник / 16:00ч. / Мусала
3. Частите и цялото / Закон за частите и Цялото
ООК, СБ, РБ / 24.7.1940г. / сряда / 5:00ч. / Мусала
4. Вечно обновяване
СБ, РБ, УС / 28.7.1940г. / неделя / 5:00ч. / София
5. На сватба
СБ, РБ / 28.7.1940г. / неделя / 10:00ч. / София
6. Реалност на живота
СБ, РБ, УС / 4.8.1940г. / неделя / 5:00ч. / София
7. Стотникът
СБ, РБ / 4.8.1940г. / неделя / 10:00ч. / София
8. Вяра и вярване
СБ, РБ, УС / 11.8.1940г. / неделя / 5:00ч. / София
9. Да имате любов
СБ, РБ / 11.8.1940г. / неделя / 10:00ч. / София
10. Божествена радост
СБ, РБ / 14.8.1940г. / сряда / 5:00ч. / 7-те езера
11. Магическата сила на Любовта
СБ, РБ / 15.8.1940г. / четвъртък / 5:00ч. / 7-те езера
12. Господаруване и слугуване
СБ, РБ / 16.8.1940г. / петък / 5:00ч. / 7-те езера
13. Сянка и реалност
СБ, РБ / 17.8.1940г. / събота / 5:00ч. / 7-те езера
14. Изучаване и приемане
СБ, РБ, УС / 18.8.1940г. / неделя / 5:00ч. / 7-те езера
15. Проветряване
СБ, РБ / 19.8.1940г. / понеделник / 5:00ч. / 7-те езера
16. Единство на Любовта
СБ, РБ / 19.8.1940г. / понеделник / 9:00ч. / 7-те езера
17. Неоцененото богатство
СБ, РБ, УС / 25.8.1940г. / неделя / 5:00ч. / София
18. Двете царства
СБ, РБ / 25.8.1940г. / неделя / 10:00ч. / София
19. Учение и служение
СБ, РБ / 28.8.1940г. / сряда / 5:00ч. / София
20. Вслушване
СБ, РБ / 29.8.1940г. / четвъртък / 5:00ч. / София
21. Прилежание
СБ, РБ / 30.8.1940г. / петък / 5:00ч. / София
22. Десетте девици
СБ, РБ, УС / 1.9.1940г. / неделя / 5:00ч. / София
23. Добрата покана
СБ, РБ / 1.9.1940г. / неделя / 10:00ч. / София
24. Закон за дишането
СБ, РБ / 4.9.1940г. / сряда / 5:00ч. / София
25. Функции на вярата
СБ, РБ, УС / 8.9.1940г. / неделя / 5:00ч. / София
26. Израил и българин
СБ, РБ / 8.9.1940г. / неделя / 10:00ч. / София
27. Любов в трите свята
СБ, РБ, УС / 15.9.1940г. / неделя / 5:00ч. / София
28. Разбрани и неразбрани езици
СБ, РБ / 15.9.1940г. / неделя / 10:00ч. / София
29. Връзка между Бога и човека
СБ, РБ, УС / 22.9.1940г. / неделя / 5:00ч. / София
30. В Божественото училище
СБ, РБ / 22.9.1940г. / неделя / 10:00ч. / София