Съборни беседи

Зареждане ...
13 беседи
Заглавие Аудио
1. Интуиция / Интуицията - Божественото чувство
ООК, СБ / 23.7.1930г. / сряда / 5:00ч. / 7-те езера
2. Скришната стаичка
ООК, СБ / 30.7.1930г. / сряда / 5:00ч. / 7-те езера
3. На езерата
МОК, СБ / 1.8.1930г. / петък / 5:00ч. / 7-те езера
4. Задължително право / Правата на Душата и на Духа
ООК, СБ / 6.8.1930г. / сряда / 5:00ч. / 7-те езера
5. Първият ден / Три въпроса за Бога
МОК, СБ / 8.8.1930г. / петък / 6:00ч. / 7-те езера
6. Наближило е Царството Божие
СБ / 10.8.1930г. / неделя / ч. / 7-те езера
7. Начало и край
ООК, СБ / 13.8.1930г. / сряда / 5:00ч. / 7-те езера
8. Упътвания и наставления / Поучения, преживявания и наставления на планината
МОК, СБ / 15.8.1930г. / петък / 5:00ч. / 7-те езера
9. Благословена между жените
СБ, РБ / 17.8.1930г. / неделя / 10:00ч. / Рила
10. Виждане и съзнаване
СБ, РБ / 19.8.1930г. / вторник / 6:00ч. / Рила
11. Носител на Божиите мисли
СБ, РБ / 19.8.1930г. / вторник / 9:00ч. / Рила
12. Познава гласа му
СБ, РБ / 20.8.1930г. / сряда / 6:00ч. / Рила
13. Божествена връзка
СБ, РБ / 21.8.1930г. / четвъртък / 6:00ч. / Рила