Съборни беседи

Зареждане ...
12 беседи
Заглавие Аудио
1. Път, Истина и живот
СБ / 19.8.1920г. / четвъртък / 6:00ч. / В.Търново
2. Новото човечество
СБ / 19.8.1920г. / четвъртък / 10:30ч. / В.Търново
3. Беседа за учителите и майките като възпитатели
СБ / 19.8.1920г. / четвъртък / 16:30ч. / В.Търново
4. Сутрешен наряд, 20 август и Мерило за правилно разбиране
СБ / 20.8.1920г. / петък / 6:00ч. / В.Търново
5. Необходими условия за ученика
СБ / 20.8.1920г. / петък / 10:30ч. / В.Търново
6. Сутрешен наряд, 21 август и Идване и възприемане на Духа
СБ / 21.8.1920г. / събота / 6:00ч. / В.Търново
7. Сутрешен наряд, 22 август и Работа за през годината
СБ / 22.8.1920г. / неделя / 10:00ч. / В.Търново
8. Сутрешен наряд, 23 август и Работа на учениците
СБ / 23.8.1920г. / понеделник / 6:00ч. / В.Търново
9. Сутрешен наряд, 25 август
СБ / 25.8.1920г. / сряда / 6:00ч. / В.Търново
10. Гимнастически упражнения
СБ / 23.8.1920г. / понеделник / 10:00ч. / В.Търново
11. Работа върху чистотата и самообладанието
СБ / 23.8.1920г. / понеделник / 11:30ч. / В.Търново
12. Сутрешен наряд, 24 август и Големец и слуга
СБ / 24.8.1920г. / вторник / 6:00ч. / В.Търново