Статии

10 април 2023 77 цитата
Учителя Беинса Дуно за

Вдъхновението

Вдъхновението е Божествен закон. Всяко нещо, което ти дава вдъхновение по какъвто и да е начин, това е Бог. Там Бог присъства. Казва някой: "Аз мога да направя това." Можеш, ако имаш вдъхновението.

Прочети повече
10 април 2023 48 цитата
Учителя Беинса Дуно за

Пиенето на гореща вода

Най-мощното лекарство в света, това е горещата вода. И ако ние знаем, къде се намират най-хубавите извори, трябва да я донасяме оттам, даже и ако те са на разстояние 5-10 километра.

Прочети повече
10 април 2023 47 цитата
Учителя Беинса Дуно за

Шестата раса

Петата раса ще си замине със своите стари възгледи. Иде нова вълна в света – вълната на Шестата раса, за която всеки трябва да бъде готов. Тя носи благоприятни условия за развитието на човечеството.

Прочети повече