Дигни одъра си!

СБ, 21.8.1934г., вторник, 5:00ч., София
СБ