Радвайте се

СБ, РБ, 6.8.1935г., вторник, 5:00ч., 7-те езера
СБ РБ

Радвайте се

От книгата "Царският път на душата", "Да им дам живот", Съборно Слово, 1935 –1936
Издателство: "Бяло Братство", София 2009 г.
Книгата за теглене PDF
Съдържание

От книгата "Царският път на душата", Рилски беседи, 1935 г.
Първо издание, София, 1935 г.
Книгата за теглене на PDF
Съдържание

Радвайте се на това, което става!

Не скърбете за това, което не става!

Всяко нещо, което става, е от Бога. Всяко нещо, което не става, е от хората. Щом нещо не става, не скърбете; щом нещо става, радвайте се.

Радвайте се на едната глава, която имате; не скърбете, че нямате две глави, т.е. не скърбете за двете глави, които нямате.

На високо място с голяма раница не се качвайте! Който се качва на високо място с голяма раница, далеч не може да отиде.

Засега това е достатъчно. Ако ви се даде повече, ще се натоварите много и няма да можете да се качвате нагоре.

Да слезем сега долу, да се радваме на онова, което става, и да не скърбим за онова, което не става.


Беседа от Учителя, държана на 6 август 1935 г., 5 ч. сутрин.