Изпитвайте Писанията!

СБ, 22.8.1922г., вторник, 16:30ч., В.Търново
СБ