Същественото

МОК, 21.11.1941г., петък, 5:00ч., София
МОК