Сенки на Битието / Сянка на нещата

МОК, 22.1.1932г., петък, 5:00ч., София
МОК