Служене на Бога и на себе си

ООК, 9.12.1925г., сряда, 19:00ч., София
ООК