Силовите линии в природата

ООК, 21.11.1923г., сряда, 19:00ч., София
ООК