Три разряда ученици / Три категории ученици

ООК, 30.3.1922г., четвъртък, 19:00ч., София
ООК