Встъпление в Любовта

БС, ИБ, 16.1.1919г., четвъртък, 10:00ч., София
БС ИБ