Годишна среща на Веригата, Варна, 1908 г.

СБ, 22.8.1908г., събота, Варна
СБ