Трите неща. Разговор с Духа Господен

ИБ, 14.10.1900г., неделя, Нови Пазар
ИБ