Избраникът Божий и Вождът на Истината

ИБ, 2.10.1898г., неделя, Варна
ИБ