Учителя Беинса Дуно за вдъхновението

10 април 2023 77 цитата 15 минути за четене

Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов) за вдъхновението

Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов)

Какво е вдъхновение?

"Вие знаете ли какво нещо е вдъхновението? То е най-великият закон, който съществува в света."

Теория и практика
ООК / 8.7.1925г. / София

"Вдъхновението е Божествен закон. То изразява Божествения живот."

Законътъ на внушението
МОК / 5.4.1925г. / София

"Любовта внася светлина в човешкия ум, топлина в сърцето му и сила във волята му. За такъв човек се казва, че е вдъхновен."

Делата Божии
НБ / 23.2.1930г. / София

"В човека има нещо гениално, стига той да го знае. Туй го наричат „вдъхновение“."

Рабство и приятелство
НБ / 16.5.1937г. / София

Произход на вдъхновението

"Кой внесе в човека тези възвишени желания, които го вдъхновяват? Отде дойдоха тези мисли, които изпълват цялото ви същество? Всичко чисто, светло и възвишено иде от Бога."

Който дойде при мене
НБ / 16.3.1924г. / София

"Въодушевлението, вдъхновението говорят за присъствието на Божествен импулс в човека."

Божествен импулс
УС / 5.2.1933г. / София

"Тия хубавите мисли, които по някой път ви идват и ви вдъхновяват, за които вие сте готови да се жертвате, ония хубавите желания, за които вие сте готови да се жертвате, то е Бог. В тия желания, в тия мисли е Бог."

Всели се между нас
НБ / 7.6.1942г. / София

"Всяко нещо, което ти дава вдъхновение по какъвто и да е начин, това е Бог. Там Бог присъствува."

Познаване
МОК / 15.12.1933г. / София

"Вдъхновението е от Бога."

Музикалния тон на живота
ООК / 17.5.1939г. / София

От къде идва вдъхновението?

"Вие слушате някой музикант, възхищавате се, но не знаете кой е истинският вдъхновител. Който свири на сцената, той е изпълнител само, а зад него седи истинският музикант, който вдъхновява, дава импулси."

Което оправя
ООК / 26.1.1927г. / София

"Когато казваме, че някой цигулар свири с вдъхновение, ние имаме предвид, че той е свързан с Разумната Природа, откъдето взима тоновете и ги произвежда на цигулката си."

Показване
МОК / 2.5.1930г. / София

"Зад всяка музикална творба се крият възвишени същества. Те вдъхновяват музиканта и направляват неговата мисъл. Добрият музикант или певец се свързва с напреднали музикални същества от другия свят."

Музикален път
МОК / 9.12.1932г. / София

"Някой поет пише нещо, въодушеви се. Това се дължи на тия души, които го вдъхновяват."

За приятелите си
НБ / 11.12.1927г. / София

"Истинският поет пише всякога по вдъхновение, което иде от висшите светове. Душата на човека е потопена в тия светове и оттам черпи своя живот."

Моите овце слушат моя глас
НБ / 11.8.1929г. / София

Разлика между вдъхновение и настроение

"Някои религиозни хора, като говорят, мислят, че това е вдъхновение. Правете разлика. Вдъхновението, това е най-чистото течение, което излиза от Бога, а пък обикновеното говорене, това са канали, напълнени с кал. Като говориш, то е кална култура. Някои мислят, че всичко е вдъхновение. Казват: „Ние по Бога говорим.“ Вдъхновението много рядко идва, то не иде всеки ден."

Да работим с радост
УС / 18.10.1942г. / София

"Някой казва: „Днес аз съм вдъхновен“. Да, но вдъхновението никога не се мени. Някои смесват вдъхновението с настроение. Обектът на вдъхновението не се мени, а обектът на настроението се мени."

Закон за контрастите
ООК / 20.5.1923г. / София

Разлика между вдъхновение и въодушевление

"Аз във въодушевлението не вярвам, а във вдъхновението. Въодушевлението е за ден и половина, а вдъхновението е постоянно."

И оздравя дъщеря й
НБ / 21.6.1925г. / София

"Вдъхновение може да има само човекът на абсолютната вяра. Онези хора, които нямат вяра, не могат да имат вдъхновение. Те могат да имат само въодушевление."

Теория и практика
ООК / 8.7.1925г. / София

Разлика между вдъхновение и внушение

"Вие трябва или сам да си внушавате, или друг да ви внушава, но в света има само едно положение, на което човек трябва да се поддава, а именно на вдъхновението. Някой казва: „Аз се вдъхновявам.“ – Не, ти си внушаваш. Вдъхновението е качество на ангелския свят, на Бога. Само Бог може да вдъхнови някого. Човек сам на себе си не може да си създаде вдъхновение, но той може да си внуши. Внушението е припомняне на нещата."

Придатъците на разумния живот
ООК / 25.3.1925г. / София

"При закона на внушението може да се яви някой човек с по-силно внушение от твоето и да ти въздейства или пък да неутрализира твоето внушение. Вдъхновението обаче е нещо по-високо от внушението. Никой не може да въздейства на вдъхновението – то е постоянно и винаги расте. На онези хора, които си внушават, животът им е непостоянен и променчив; на тия пък, които се вдъхновяват, животът им е е постоянен. Такива хора могат да учат без усилия. Внушението е човешки метод. Когато искаш да учиш, ти трябва да си внушаваш, че можеш да учиш, докато най-после придобиеш това, което желаеш. Това е все още придобивка чрез насилие. Дойдете ли до закона на вдъхновението, там започва истинският живот, чрез който може да се създаде вашият характер. Почне ли човек да работи със закона на вдъхновението, той навлиза в една нова област – в областта на хармонията."

Законътъ на внушението
МОК / 5.4.1925г. / София

"След закона на внушението иде законът на вдъхновението. То иде от Божествения свят. Като приемете вдъхновението, вие влизате в друг свят. Няма да напуснете земята, но с мисълта си ще живеете в друг свят. Да живееш в света на вдъхновението, това значи, да измениш начина на мисленето и на чувстването си."

Внушение и вдъхновение
ООК / 21.12.1932г. / София

"Само Божественото е, което вдъхновява, не внушава."

Божествена мярка
УС / 29.12.1940г. / София

Необходимост от вдъхновение

"Който няма подем на духа, той не може да учи. Вдъхновение е нужно на всички. "

Пътят на желанията
ООК / 26.5.1926г. / София

"Казва някой: "Аз мога да направя това." Можеш, ако имаш вдъхновението."

Да известят на учениците Му
НБ / 14.2.1932г. / София

"За да се образува във вас желание за работа, трябва да имате импулс. Така поетите търсят импулс, за да ги привлече някой център. И като намерят такъв център, те се вдъхновяват и пишат. Ако е музикант, свири с вдъхновение. Ако е градинар, копае градината с особено усърдие. След като изгуби центъра, човек престава да работи и казва, че е завършил своето развитие. Никакво развитие не е завършил, но импулсът е изчезнал."

Правилно отношение
ООК / 19.10.1932г. / София

"Поетът търси вдъхновение, и то като дойде, думите се леят."

Божествената справедливост
ООК / 16.1.1935г. / София

"Вдъхновение трябва да имат нашите писатели и поети! Вдъхновение трябва да имат не само писателите и поетите, но и всички хора. Кой каквато работа върши, вдъхновение трябва да има."

И оздравя дъщеря й
НБ / 21.6.1925г. / София

"Първото условие за произвеждане тоновете на светлината и топлината е вдъхновението. Музикантът трябва да бъде вдъхновен и абсолютно здрав."

Млад и стар
МОК / 29.10.1943г. / София

"Пред вас седи едно бурно море, което трябва да преминете; пред вас седи един живот, който е пълен с мъчнотии. И за да можете да победите и превъзмогнете всички тия мъчнотии, трябва ви вдъхновение."

Светлина и знание. Музика
МОК / 23.11.1924г. / София

"Ще ви запитам с какво качество се отличава истинският ученик? – Истинският ученик е вдъхновен! Затуй той се благославя. Вдъхновението е необходимо за него, тъй както Светлината, както Животът и както Любовта."

Светлина и знание. Музика
МОК / 23.11.1924г. / София

Кога имаме вдъхновение?

"Някога енергиите в човека се събират на лицето и тогава по него може да се чете, като по книга. Когато тези енергии са възходящи, човек се чувствува разположен, вдъхновен. Щом изгуби тези енергии, той губи вдъхновението си и пада духом."

Чий е този образ
НБ / 15.4.1923г. / София

"Дотогава, докогато Божественият Дух е във вас, имате вдъхновение, изпълня ви."

Красиви движения
МОК / 1.9.1939г. / София

"И когато в нас идва вдъхновението, това показва, че сме отстранили грешките от душата си. А душата – това сме ние. "

Разумно служене
СБ / 25.8.1921г. / В.Търново

Кога губим вдъхновение?

"Има нещо в човека, което го прави музикант, поет, учен, художник, добър и т.н. Щом това нещо напусне човека, той става обикновен. Това значи, да изгуби човека вдъхновението си."

Показване
МОК / 2.5.1930г. / София

"Докато Божественото е в човека, всяка дарба в него се развива и расте. Щом Божественото се оттегли, и дарбите в човека изчезват. Той губи вдъхновението си и се отчайва."

Божествен импулс
УС / 5.2.1933г. / София

"Докато обича, човек е радостен, вдъхновен; престане ли да обича, всичко се обезсмисля за него."

Хваление
ООК / 16.4.1930г. / София

"Човек е вдъхновен тогава, когато има едно същество, което го люби, което се интересува от него. Няма ли някой да го обича, той изгубва вдъхновението си."

Право разбиране
ООК / 5.1.1927г. / София

Кога нямаме вдъхновение?

"Често казвате: "Нямаме вдъхновение, нямаме разположение." Но трябва да знаете, че Божествената Любов е хармония, тя не търпи дисхармония."

"Вие направите едно малко престъпление, но не искате да го признаете, и то ви спъва месец, два, три, година, нямате онова вдъхновение, онзи дух, вие ходите, молите се на Духа, но Господ се не лъже."

"Дотогава, докато в човека не се яви желание да изпълнява Волята Божия, той не може да има просветление и вдъхновението не може да дойде."

Условия за вдъхновение

"Човек може да пее по два начина: по обикновен начин; и второ – с разположение на Духа, т.е. с Вдъхновение. За да има Вдъхновение, той трябва да обича музиката, да слуша добри певци и музиканти. Само при такива условия човек може да се вдъхнови и да пее хубаво."

Свещеният олтар
ООК / 9.2.1927г. / София

"Когато човек знае да свири хубаво, вдъхновението всякога ще дойде."

Принуждава ни
БС, ИБ / 24.3.1932г. / София

"Вдъхновява се само онзи човек, който знае, а пък който не знае, никога не може да се вдъхнови."

Най-голямото изкуство
ООК / 17.4.1935г. / София

"Когато влезе в закона за правото мислене, човек има полет, дух и разположение за работа. Когато влезе в закона за правото чувстване, човек се вдъхновява и започва да твори."

Възможности на Любовта
СБ, РБ / 16.8.1939г. / 7-те езера

"Казвате, че пророците са писали по дух, по вдъхновение. Докато дойдат до това вдъхновение, те са минали през големи изпитания."

Плащане и прощаване
ООК / 23.5.1928г. / София

"Сега някой казва: „Защо да не възприемем едно вдъхновение от Бога?“ Ако дойде едно такова вдъхновение, може би твоята нервна система да не е толкова силна и не ще може да издържи този ток."

"За да дойде вдъхновението у вас, вие трябва да сте изучавали закона на жертвата и закона на вярата."

Теория и практика
ООК / 8.7.1925г. / София

"Има ученици, които мислят, че имат вяра. Казват: "Аз няма да се уча, но като дойде времето, нещо отгоре ще дойде в мен и ще ме вдъхнови." То е вярно, че ще те вдъхнови. Но ако хубаво си научиш урока, ще ти се помогне. Ще ти се вдъхне, ще се вдъхновиш, но ако не си научиш урока, вдъхновението няма да дойде."

Към обетованата земя
ООК / 11.10.1939г. / София

Как да придобием вдъхновение?

"Туй, което спъва проявлението на Божествения Дух, това е този критически дух в човека, вследствие на което хората не могат да се вдъхновяват. Първото нещо - ще се борите с този критически дух във вас. Докато не се повдигнете над това обикновено ниво, което постоянно се вълнува, Божественият Дух не може да работи у вас."

"Вдъхновението се придобива от първичната енергия у човека. Тази енергия трябва да дойде отвън някъде, чрез някое живо същество. Ще кажете, че всичко идва от Бога. Наистина, всичко идва от Бога, но Бог се проявява чрез хората. Следователно, който иска да се прояви, той трябва да се свърже с Първата Причина на нещата, от която излиза вдъхновението, от която бликат живите сили, които протичат през целия космос."

Добри и лоши условия
ООК / 2.5.1928г. / София

"Вдъхновението се проявява чрез правата мисъл, правото чувство и разумната воля. Ще кажете, че това е лесна работа. Лесна работа е, но са нужни големи усилия и труд."

Любовта на безсмъртието
ООК / 10.2.1932г. / София

"Реши ли човек да живее по Бога, ако е бил поет, музикант или художник, той веднага ще се вдъхнови, и всичко в него ще потече като бистър, кристален извор."

Изново
НБ / 1.11.1931г. / София

"Сега вие ще турите като основа на живота си ключа на вярата. По този начин искам у всинца ви да се яви вдъхновение. Без вдъхновение никой не може да работи. Всеки ученик, като влезе в какъв и да е клас, трябва да има вдъхновение. Нищо друго не трябва да го занимава. Ученик без вдъхновение е мъртъв. Това, че си нямал шапка, обуща – туй са второстепенни работи, това нищо не значи за ученика. Или пък че си бил болен, че си имал сърцебиене – и това нищо не значи. Вдъхновение имаш ли, там е силата на ученика: и обуща ще дойдат, и дрехи ще дойдат. Изгубиш ли вдъхновението, ти си мъртъв човек – тогава всеки може да те погребе. Имаш ли вдъхнование, всичко се разтваря пред теб. В Природата съществува този закон."

Светлина и знание. Музика
МОК / 23.11.1924г. / София

"Ако затворите ръцете си, няма да имате вдъхновение. Вие често затваряте ръцете си, а искате да имате вдъхновение. Който затваря ръцете си и свива краката си, прилича на една изолирана батерия. Вие сте се затворили и казвате: „Сега да ме посети Духът, за да се вдъхновя!“ Духът като дойде, вие ще мислите свободно и тогава енергиите на Живата Природа ще проникнат във вас. Но за да ви посети Духът, трябва да се отворите. Това значи да разбирате вътрешните закони на живота и на Природата. Ако не разбирате тия закони, дръжте ръцете си свободни и вдъхновението ще дойде."

Теория и практика
ООК / 8.7.1925г. / София

От къде да черпим вдъхновение?

"Бог е място, от което ние може да черпим вдъхновение и от ближните също. Аз ги наричам два велики закона на онази импулсивност на човешката душа, пътища, по които човек може да постигне всичко."

Импулсът
МОК / 8.4.1938г. / София

"Когато влизате в Природата, оттам ще черпите вдъхновение."

"Сега вие ще кажете: „Трябва да имаме вдъхновение.“ Вдъхновението е всеки ден, постоянно иде в човека. Ти всеки ден, като приемеш Духа, ти се вдъхновяваш. Ако разбираш закона, вдъхновението веднага идва. С въздуха влиза вдъхновението. Ако ти не разбираш този закон, тогава вдъхновението ще влиза и ще излиза и ти ще очакваш някакъв възход на духа. Туй е съзнанието: да разбираш, че Бог е създал света и Той е навсякъде."

Човешкото и Божественото
УС / 29.7.1934г. / София

"Всички хора търсят вдъхновението, но не знаят, отде иде то. Да се вдъхнови човек, това значи, да намери основният тон на живота. - Къде ще го намери? - Навсякъде."

Показване
МОК / 2.5.1930г. / София

Молитвата и вдъхновението

"Щом разберем дълбокия смисъл на молитвата, ще знаем, че Бог мисли, чувствува и действува чрез нас. Това наричаме ние вдъхновение. Значи, човек трябва да се моли, за да се проявят и заработят чрез него Божиите мисли, чувства и действия."

Духовното в човека
НБ, СБ / 22.9.1929г. / София

"Красиви неща се крият в изгряващото слънце! Ако човек излиза редовно сутрин да наблюдава зазоряването и изгрева на слънцето, все ще му се открие нещо. Най-малко той ще се вдъхнови. Светията се вдъхновява и чрез молитва. Той дълго време се моли, докато се вдъхнови, докато направи връзка с Бога, с разумния принцип в света."

Двата полюса
ООК / 6.10.1926г. / София

"И тъй, когато се молите, забравете всичко във вас и около вас. Забравете часовника си, забравете работите, които ви чакат през деня, забравете и себе си най-после. Затворете очите си, вглъбете се в себе си и започнете да се молите. Само така ще дойдат Божиите благословения върху вас. Щом отворите очите си, започнете работата си. Като се помолите по този начин, вие ще получите вътрешно вдъхновение. Каквато работа започнете при това вдъхновение, всичко ще върви добре. "

Къси и дълги линии
ООК / 15.2.1928г. / София

Вдъхновението и отлагането

"Мъчно ли е да напишете едно стихотворение? Мъчно ли е да нарисувате една картина, или да напишете една научна книга? Ще кажете, че за това се иска вдъхновение. Ако чакате да дойде вдъхновението и после да пишете, нищо няма да направите. Вземете перото и започнете да пишете - вдъхновението ще дойде."

Упътвания и наставления
МОК, СБ / 15.8.1930г. / 7-те езера

"Някой път вие имате известни побуждения да направите нещо, вие отлагате, казвате: „Няма да го направя“. Щом ти се вдъхновиш от нещо, направи го, за предпочитане е да го направиш, отколкото да го отложиш."

Съзнателно говорене
МОК / 27.12.1935г. / София

"Щом имате вдъхновение, не отлагайте работите си за друг ден. И на път да сте, като ви дойде вдъхновение да направите нещо, не отлагайте. Вдъхновението струва повече от всичко друго. Използувайте го още на момента. Не мислете върху това, какво ще кажат хората за вас. За вдъхновения човек хората нищо лошо не могат да кажат. Той е умен, добър човек."

Къси и дълги линии
ООК / 15.2.1928г. / София

От какво трябва да се вдъхновяваме?

"Докато човек се вдъхновява от материални работи, той върви още в обикновения път на живота; види ли, обаче, реалното, познае ли Бога, той става мощен, силен човек. Той се вдъхновява вече от идейното, от великото и красивото в живота."

Едно стадо
НБ / 23.1.1927г. / София

"От какво се вдъхновяват съвременните певци и музиканти? Те се вдъхновяват или когато се харесат на публиката, или когато им се плаща добре. От какво трябва да се вдъхновява бъдещият музикант или певец? Той трябва да се вдъхновява от това, дали неговата музика е в сила да направи преврат в душата на падналия човек."

Свободно движение
ООК / 13.10.1926г. / София

Любовта и вдъхновението

"Зад всички поети, писатели, музиканти, художници все седи някой, който ги обича. Ако нямаше кой да ги обича, от тях нищо не можеше да се очаква. Тъй щото, ако някой музикант е велик, причината за това седи в онази душа, която го обича и вдъхновява."

Денят Господен
НБ / 11.9.1927г. / София

"Любовта ще направи хората щедри, учени, добри и ще внесе в нас онова вдъхновение във всичко, което вършим, ще бъдем доволни от всичко в живота си."

"Вие обичате само онзи, който може да ви вдъхнови, да ви импулсира, да ви даде подтик към нещо."

Противоречията в живота
МОК / 24.5.1922г. / Витоша

Степени на вдъхновение

"Когато Слънцето изгрее, то вдъхновява и вълка, и овцата, и човека. Но има едно особено вдъхновение: вълкът се вдъхновява по особен начин, овцата – по особен начин, човекът – по особен начин. И всеки човек се вдъхновява според степента на своето развитие."

Разумните ще разберат
НБ / 4.2.1934г. / София

"Гениалните хора имат вдъхновение, талантливите имат отражение, обикновените хора имат копието."

Метафизични разсъждения
МОК / 24.1.1941г. / София

Постоянно вдъхновение

"Някой казва: Аз днес съм вдъхновен, говоря красноречиво. Ами защо само днес си вдъхновен? Не само днес, но всякога трябва да бъдеш вдъхновен от Божественото, и всяка твоя дума да произвежда чудеса. Всяка твоя дума трябва да произвежда чудеса върху самия тебе! "

Плодът на дървото
НБ / 28.6.1925г. / София

"Човек трябва да работи с вдъхновение, ако иска да има успех. Не е въпросът за онова временно вдъхновение. Има едно вдъхновение, което, при всички условия на живота е непреривно, независимо това, дали човек е скърбен, или радостен. Каквото и да прави той, това вдъхновение в него е непреривно. То е Божественото, с което човек непреривно трябва да гради."

Помаза ме
НБ / 18.3.1928г. / София

"Да видиш лицето на Бога, това значи, да придобиеш вдъхновение за цял живот и всичко да се осмисли пред тебе."

Да ви даде
НБ / 15.12.1929г. / София

Божественото вдъхновение

"Когато човек говори, във всяка негова дума трябва да е вложено Божествено вдъхновение. Това вдъхновение носи благословение както за онзи, който говори, така и за онзи, който слуша. Щом вдъхновението се прекъсне, прекъсва се и благословението. Тогава човек трябва да престане да говори. Това всеки е опитал. Ако човек продължава да говори без вдъхновение, страданията неизбежно ще дойдат върху него. Защо? Защото той не е послушал своя вътрешен глас."

Свободно движение
ООК / 13.10.1926г. / София

"Нещата, които са написани под вдъхновение от Божествения свят, те преживяват с хиляди години живот. Онези, които са написани по човешки, след 100 години изчезват. "

Силата на мисълта
ООК / 8.3.1939г. / София

"Божественото вдъхновение е, в което двойникът на душата взема участие."

Същественото
МОК / 21.11.1941г. / София