Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Търново

19.09.1920г.

Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Търново

19 септември 1920г.

Т(ърново),19.сеп.1920 г.


Обична Паша,


Няма Любов като Божията Любов.


Само Божията Любов е любов.


(Свещеният подпис)


Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 13