Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (покана за събора)

10.07.1912г.

Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (покана за събора)

10 юли 1912г.

Покана от Учителя Петър Дънов за събора на 15.8.1912 г. от 10.7.1912 г.


   В. щ. С.
   П. Р. н. Г. И. Х. С. Б.
   15. А. Т. *
   (Свещеният подпис)
 

Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 21______________________________
* Изпратени са два листа - за Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви. В. щ. С. П. Р. н. Г. И . Х . С. Б.
15. А. Т.
Тези инициали се намират на първа страница на оригиналната книжка „Заветът на Цветните лъчи на Светлината”, отпечатана от Учителя и раздавана лично от Него. Виж „Изгревът”, том I, стр. 636 ÷ 637. Тези инициали означават следното: „Винаги ще съм предан раб на Господа Исуса Христа Сина Божий - 15 август Търново 1912 г. Отдолу годината 1912 е изписана с цифровите значения на старославянската азбука. Тогава числата са обозначавани с букви, а не с арабски или латински цифри. Вж. на следващите страници сканираните копия. (бел. на съставителя Вергилий Кръстев)


Image_185.jpg
"Заветът на цветните лъч.и на светлината",изд. 1912 г., корица.


"Заветът на цветните льчи на светлината", изд. 1912 ;;;, стр. 1.

Image_191.jpg
„Заветът на цветните лъчи на светлината», изд. 1912 в., надписът на стр. 2 и под него - сканирано копие на едната покана от Учителя Петър Дънов до Величка и Кънчо Стойчеви за събора на 15 август 1912 г.Image_192.jpg
Image_193.jpg
Image_194.jpg