Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 10 юли

10.07.1942г.

Разговор с Учителя, записан от Ана Шишкова, 10 юли

10 юли 1942г.

Разговор с Учителя на 10 юли 1942 г.,

записан от Ана Шишкова

 

Ана Шишкова (II.1886 -25.VIII.1958 г.) е живяла на Изгрева. Била е скромна, но твърда в следването си на Учителя. Д-р Вергилий Кръстев записва за нея в "Изгревът - Том 17":

 

Винаги си е носела някаква малка, тънка, измачкана тетрадка, понеже след записване на някоя мисъл и разговор с Учителя си я пъхвала в джоба на жилетката. Вървяла е след Учителя, била е до Него и е слушала и записвала думите Му. По-късно тя ги преписва в три тетрадки, обикновени, по 40 листа, и ги предава за съхранение на Борис Николов, като му казала: „Брат, предавам ти онова малко, което съм записала от Извора на Словото. Малко е, брат, по­неже съм много малка пред този Извор. Съхрани го, брат, и предай го на друг, за да го отпечати, та да се споменува името ми на Небето, че този път съм отстояла в Пътя. Два пъти съм се отклонявала и сега трети път се отклоних, но овреме се върнах на Изгрева и при Учителя. Тези три тетрадки са доказателство, че съм се върнала и съм отстояла и съм била вярна до края на Учителя."

 

1. Спомен на Ана Шишкова: Законите Божии

 

(Бележка: под заглавието "Законите Божии" са поставени на тази тема още няколко разговори с подобна тема, но в различни години)


Спомен на Ана Шишкова

 

107. Законите Божии


3. Х. 1940 г., на обеда


- Рибите научили хората да правят параходи. Птиците ги научили да пра­вят аероплани.


Човек, като прави погрешки и му ги поправят, стимул добива да се самоусъвършенствува.


10. VII. 1942 г., на обеда


Бог е там, дето има радост и веселие. Дето има страдание и скръб, там не е. Възлюбленият ви посещава само когато позадремете и се отдалечава. А когато [...], образува дъжд, цяла гръмотевица!


Чрез различните плодове се възпитават децата.


Шофьорите да са много внимателни.


Лешникът е много хубаво растение, магнетично. Сянката му не е опасна.


1942 г., Петров ден

- Той иде да оправи света. Казва: „Няма да се биете, че като дойда, тояга ще има и за малки, и за големи. Всичките хора да турят за задача да изпълнят Волята Божия, всеки както разбира, но да бъде честен!"

Посветете главата си, сърцето си, тялото си в служба на Бога. Пазете вашето тяло чрез Любовта, пазете вашия ум чрез Любовта и пазете вашето сърце чрез Любовта.


24.VIII. 1941 г., на събора

- Ученикът трябва да каже: Законът на Бога е закон на всички (на света). Законите на Любовта, Мъдростта и Истината са закони на света, на целия космос.

19. IX. 1941 г.


Който със своята мисъл не вреди на никого, той има права мисъл.


10.VI. Продължение на разговора на 14 стр. от тази тетрадка [№ 80, с. 399]:


Да вземат тона do, 1/2 mi:


хо, хо, хо, хо, хо, хо, хо, хо.


Музикална забава: do, si, do, re, do, si, la, sol, fa, mi, re.


do, sol, do, sol. хо, хо, xo, o!


Класическото ще оставим, то прибира. Веселото дава. Класич[ес]ката е песен на осиромашалия. Свириш на човека, да му мине.

 

 

Изгревът - Том 17

107. Законите Божии З.Х. 1940 г., на обеда