Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

10.07.1909г.

Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

10 юли 1909г.

София, 10.VІІ.1909г.Люб. К. Иларионов,

На 12-того ще тръгна за Търново. Надявам се да ви намеря здрави и бодри духом. Вий се подвизавате добре с обработването на лозето. Всякога, когато човек работи добре, приема възнаграждение от труда си. Дано да е така и с добрата работа на живота ви.

Моят поздрав и на двама ви.

Ваш верен: П.К.ДъновИзточник: Всемировият Учител Беинса Дуно и Велико Търново - том 1