Писмо на Учителя до Пеню Киров (отворена карта) (снимка на писмото)

10.07.1900г.

Писмо на Учителя до Пеню Киров (отворена карта) (снимка на писмото)

10 юли 1900г.

(отворена карта)

Нови пазар, 10 юлий 1900 г.

Л Б. К.,

Моля, съобщете ми срещахте ли человека, за когото бяхте ми писали в прежното си писмо, и ако сте го видели, говори ли Ви нещо относи­телно работата.

Надявам се да сте добре всички и да успя­вате добре. Как стоят последните съобщения? Имам нещо да ви съобщя, но ще чакам вашия отговор. Дано Бог да изправи всичко най-после. Няма защо да се съмняваме. Неговата Сила, Неговата Правда, Неговата Истина ще възтър­жествуват. Но изпитът [в]се ще трябва да се мине — без него човек на никаква работа не може да се хване.

Има много неща, на които не съм ви отгово­рил, но те всички чакат своето време. Времето ще направи работите по-ясни. Един ден всичко, което вътрешността на душата ни желае, ще се изпълни. Бог забавя, но не забравя. Макар и да дълготърпи, [в]се ще отдаде правото на своите избраници. Днешната тъмнина ще се обърне на бъдеща виделина. Днешните и временни страда­ния ще изработят по-голяма слава.

Всичко, което съм ви писал досега, надявам се, че разбирате духа на писаното. 3ащото не е буквата, както казва Христос, но Духът, Който дава живот. [II Кор. 3:6]

Твоето желание, което имате, аз го разби­рам и един ден и то ще се изпълни, малко търпе­ние още.

Поздрави всички.

Ваш верен: П. К. ДъновИзточник: Епистоларни диалози - част І (1898–1900г.)gallery_1_14_121971.jpg