Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)

10.07.1900г.

Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото)

10 юли 1900г.

Нови пазар, 10. VII. 1900 г.


Люб. бр. Киров,


          Днес получих вашето писмо и бързам да ви отговоря. Тук сега виждам, че работи Божият пръст. Мене от 10 -15 дена вече как ме чакат и викат мои сродници в Шумен да ида да ги посетя, да престоя с тях няколко време, но един вътрешен глас ме възпре да сторя това, което ми каза, че Бог е отворил за мене пътя за Варна и там трябва да ида след няколко време неотложно да сторя волята на Господа. Когато ми се съобщи това, аз се почудих, понеже не виждах никаква възможна причина, и при това не бях осветлен още от Духа Божий. Аз се молих няколко пъти на Господа да ми яви да не би само да се мамя или някой лош дух да ме лъже да оставя другото поканване, но отговорът беше същият, че Господ за там ме вика и че трябва да чакам, защото Господ ще ми обясни причината. След това Господ чрез Духа Си ми заповяда да пиша това, което имаше да ми каже. И след това в седем разговорами изложи всичко, което засега трябва да знаем как стои Неговата Воля спрямо всинца ни. В последния разговор има особени неща за всинца вази и трябва да знаете всичко. Господ почна да ми говори и да се разговаря от 25. VI. и свърши последния си разговор на 8. VII. Когато свърших разговорите Му аз взех последните три и щях да ви ги пратя да ги четете. Но Духът Господен пак ми каза да ги не провождам и пак да чакам. И мен ми стана пак чудно, понеже Господ беше утаил нещо от мене. Чакай ме, повтори Господният Дух. Всичко трябва да стане според Неговата Воля. И до днес бях в недоумение. Мир вам, братя, да няма никакви недоразумения помежду ви. Господ иде да премахне злото от помежду, което дяволът е посял. Да ви не блазни нищо, нито да има противоречия помежду ви, да ви не сполети някое зло, гледайте да не оскърбите Господа, който има толкова голямо благоволение към всинца ни, които сме дали обещание да му служим вярно, без да се повръщаме назад. Кажи на брат Тодора и го поздрави от мен братски. Аз го умолявам, ако има нещо, да въздържи духа си за Любовта Божия. И като се видим и обменим чувствата и мислите на душата си и Духът Господен пребъде с нас, всичко ще стане ясно. Аз съм готов за Варна и даже да дойда до Бургас, ако е Волята Господня. Ако Господ е определил Варна, елате. Аз ще съм там. И мисля, че Той е определил това място, понеже и във вашите сърца е положил същото желание. Поздрави д-р Миркович нарочно и му съобщи благата вест, с която Господ ни е сподобил всинца ни.

  Оставам ваш верен П. К. Дънов

 

Източник: Писма до първите ученици (1889-1906г.)


Източник: Епистоларни диалози - част І (1898–1900г.) -- снимкитеgallery_1_14_21596.jpg

gallery_1_14_24955.jpg

gallery_1_14_28778.jpg

gallery_1_14_39743.jpg