Хронология

 1. Снимка на Минчо Сотиров с ордените от войната, 1918 г.

 2. Снимка на среща на братски семейства в гр. Велико Търново, около 1918 г.

 3. Писмо на Учителя (не е ясно името на получателя), 1918

 4. Писмо на Учителя до всички приятели, Варна, (...) 1918 г.

 5. Писмо на Учителя до приятели (няма име), Варна, (...) 1918 г.

 6. Писмо на Учителя до Здр. Попова, Варна

 7. Писмо на Учителядо Елена и Константин Иларионови, Варна

 8. Писмо на Учителя до приятели, Варна

 9. Първият ученик на Учителя - Пеньо Киров завършва земния си път

 10. Писмо до приятели (преписано от Паша Теодорова), Варна

 11. Писмо на Учителя до П. (?), Варна, 29. I. 1918 г. (Паша Теодорова)

 12. Писмо на Учителя до група приятели, Варна

 13. Писмо до приятели (Молитва), Варна

 14. Писмо на Учителя до приятели, Варна

 15. Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, Варна

 16. Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Варна

 17. Писмо на Учителя до група приятели, Варна

 18. Писмо на Учителя, Варна

 19. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви (телеграма), Варна

 20. Писмо до приятели (преписано от Паша Теодорова), Варна

 21. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви, Варна

 22. Писмо на Учителя Петко Гумнеров (препис до Минчо Сотиров), Варна

 23. Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Варна

 24. Писмо на Учителя до Георги Куртев (наряд)

 25. Писмо на Учителя до Никола Ватев, Редът 9 (22) П. Р. Ж. 1918, март

 26. Писмо на Учителя до Стефан Тошев (наряд), Варна

 27. Писмо на Учителя до Стефан Тошев, Варна

 28. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви

 29. Писмо на Учителя до Никола Ватев, Варна

 30. Писмо на Учителя до Георги Куртев (наряд), София

 31. Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, Варна

 32. Писмо на Учителя до Тереза Керемедчиева (снимка на писмото), Варна

 33. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Варна

 34. Писмо на Учителя до Никола Ватев, Варна

 35. Писмо на Учителя до Паша Тодорова (Теодорова), Варна

 36. Писмо на Учителя до Райна Сотирова Грозданова (снимка на писмото), Варна

 37. Снимка на Минчо Сотиров с капитаните на 6-ти артилерийски полк, Вардище

 38. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, Варна

 39. Писмо на Учителя до Никола Ватев, Варна

 40. Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, Варна

 41. Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева, Варна

 42. Учителя се завръща в София след интернирането във Варна

 43. Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София

 44. Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София

 45. Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева, София

 46. Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София

 47. Писмо на Учителя до учениците (архив на Няголов), София

 48. Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София

 49. Военна капитулация на България. Учителя чрез посредници съветва българския цар Фердинанд да абдикира

 50. Писмо на Учителя до Елена Казанлъклиева (снимка на писмото)

 51. Учителя дава мелодията на песента "Мирът иде"

 52. Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

 53. Писмо на Учителя до Величка и Костадин (Кънчо) Стойчеви

 54. Писмо на Учителя до Райна Сотирова Грозданова (снимка на писмото), София

 55. Писмо от Учителя Дънов до Олга Славчева - 30.11.1918 г.