Божественият параход

ИБ, 22.3.1941г., събота, София
ИБ

Божественият параход

(непечатана)
Могат да се прочетат записки на тази беседа от Боян Атанасов Златарев
от Изгревът - Том 7

Благодарете на Бога за големите блага, които ви е дал. Ние сме като децата, които не съзнават това, което правят за тях. Бог ни е качил на един голям параход, който се движи из пространството с бързина 29 километра в секунда. Турил ни е голям фар - слънцето - да не би да се сблъска нашият параход с някои подмоли.

И ни разхождат. От дома сме излезли и сме на екскурзия. Всички се ползуваме при тази екскурзия от всички блага, които ни се дават при пътуването из пространството: от слънцето, от звездите, от дърветата, от цветята, от реките и прочее.

Всеки един от вас да изпрати по едно писмо до свои близки. По една хубава мисъл, по едно хубаво чувство и по една хубава постъпка.

Тази година ще бъде доста по-добра от идната година.

(22 март 1941 г., 9 часа вечерта в големия салон на Изгрева, след братската вечеря)