Пред новата епоха

УС, 11.6.1939г., неделя, 5:00ч., София
УС