Любов и вяра към Бога, вяра към себе си

НБ, 19.3.1939г., неделя, 10:00ч., София
НБ