Любов и приравняване / Приравняване и Любов

УС, 19.9.1937г., неделя, 5:00ч., София
УС