На своето място и на своето време

ИБ, 22.3.1937г., понеделник, 5:00ч., София
ИБ