Първото стъпало на Любовта

ООК, 3.4.1935г., сряда, 5:00ч., София
ООК