Граници на живота

СБ, 8.8.1934г., сряда, 5:00ч., Витоша
СБ