Бъдещото верую на човечеството

СБ, 1.9.1933г., петък, 5:00ч., София
СБ