Верен в малкото / Верният в малкото

НБ, 19.3.1933г., неделя, 10:00ч., София
НБ