Силата на доброто / Правата и кривата линия. Силата на думата добро

МОК, 19.9.1930г., петък, 5:00ч., София
МОК