Вехтото премина

НБ, 3.4.1927г., неделя, 10:00ч., София
НБ