Редът на числата

ООК, 17.3.1926г., сряда, 19:00ч., София
ООК