Отличителните черти на живота

МОК, 25.10.1922г., сряда, 20:00ч., София
МОК