Върху задачите на школата

СБ, 25.8.1922г., петък, 16:30ч., В.Търново
СБ