Първото задължение на учениците / Задължения на ученика

ООК, 16.3.1922г., четвъртък, 19:00ч., София
ООК