Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915

СБ, 17.8.1915г., вторник, В.Търново
СБ