Искайте сила, имайте вяра

ИБ, 3.2.1915г., сряда, Бургас
ИБ