Друго направление

ИБ, 29.10.1911г., неделя
ИБ

Друго направление

Аудио - чете Роси

От книгата "Ходете във виделината". Извънредни беседи в периода 1898-1913г.
Първо издание. София, 1994, ИК "Всемир"
Книгата за теглене на PDF
Съдържание

В това събрание се изказаха от г-н Дънов следните мисли:


Всякой човек в съвременния свят иска да стане център. Но ако хората се обърнат към Бога и поискат Него да направят център, светът ще вземе друго направление.

Прочете 10 глава от Ев. Матея и говори върху 24 стих.


16 октомври 1911 г., неделя