Събрание, водено от г-н Дънов

ИБ, 15.10.1911г., неделя, София
ИБ