Канарата и дървото

ИБ, 20.1.1911г., петък, В.Търново
ИБ