Канарата и дървото

ИБ, 20.1.1911г., петък, В.Търново
ИБ

Канарата и дървото

Аудио - чете Роси

От книгата "Ходете във виделината". Извънредни беседи в периода 1898-1913г.
Първо издание. София, 1994, ИК "Всемир"
Книгата за теглене на PDF
Съдържание


Всяко нещастие е един признак, че човек е извън своите релси.

Едно животно никога не можем да го накараме насила да яде и да пие повече, отколкото му е потребно, а човек за хатъра на другите може да преяде и да препие, като изпие даже и 20 чаши вино, и с това си причинява сам нещастие.

Ако човек се остави вънка от влиянието на Бога, той ще се възвърне към първобитното си състояние, т. е. може да подивее.

Религията е един опит и всякой човек, който няма опит, той не е религиозен. Хора без опит в религиозно отношение, те са слепи. Религията не е резултат на страха. Страхът е следствие на незнанието, на невежеството. Религията е плод на любовта, която човек има към Бога.

Възкресението – това е отварянето на духовните очи.

Душата е едно семе, което се сее. Всяко тяло, което няма ум и сърце, то не е човек.

Без да действуват умът и сърцето съвместно, не може да има никакъв прогрес.

Външният човек е израз на вътрешния.

Вярата е една сила в религията, която кара човека да мисли.

Съдбата е великият закон, който държи отчет за човешките постъпки. Вашите мисли и желания след време ще се възвърнат към вас самите, както бумерангът – оръжие, което австралийските диваци употребяват, така щото, ако препращаме добри мисли на хората, добри ще ни се възвърнат, ако препращаме лоши мисли, лоши ще ни се възвърнат, т. е. каквито мисли препращаме на другите, те самите се възвръщат към нас и ни причиняват това, което сме мислили да стане на тези, на които сме ги препратили. Между човека и Бога има взаимност в работата, например човек оре и сее, а Господ дава влагата и топлината за възрастването и оздравяването на семето.

За да бъде човек здрав, трябва да удовлетворява тези три условия:

1 да има здрав организъм,

2 да му се доставя нужното количество храна и вода,

3 нужното количество въздух.

Най-лесното нещо в света е човек да прави добро.

Във всяко положение на живота ние чувствуваме разни чувствувания, например в детинството едни чувствувания, в средната възраст – други и в старческата – пак други.

Божествените закони са неизменяеми и това, което Бог изисква от човека, той трябва да го направи.

Ние трябва да научим закона на самоотричането.

Когато Бог влезе в човека да живее, той (човекът) никога не може да бъде нещастен. Правим винаги опит за тялото, а за душата си никога не правим опит. Например всяка сутрин се питаме какво да сготвим, но никога не се питаме каква храна да приготвим за душата, какво трябва да направим и т. н.

Постът трябва да се разбира трояко:

- пост от хляб и вода;

- пост от лоши желания;

- пост от лоши мисли.

Хората винаги искат доказателства, за да разберат, че съществува Бог, а Бог е отпреде им, но те Го не виждат.

Приведе пример за дървото и канарата, които растат едно до друго. Канарата представлява хората, а дървото – живота.

Иска канарата да разбере, че в дървото има живот. Гледа, гледа и нищо не разбира, и не може да схване; но постепенно от действието на природните стихии (бури и дъждове) канарата почнала да се разрушава и постепенно да се смалява, докато станала съвършено микроскопична, т.е. разлага се, след това всмуква се от корените на дървото, прониква в клоните и листата и едва тогава вижда и съзнава, че и в дървото има живот.

Човек със своите желания да има материални богатства като: пари, хубави дрехи, канапета и др. прилича на една морска риба, която, каквото види с очите си, го заграбва, и от това е получила названието си "морски дявол".


7 януари 1911 г., В.Търново